Vilniaus skyrius

kid-1241817_960_720

Šiuo metu čia gyvena 6 įvairaus amžiaus vaikai nuo 1 m. iki 14 metų amžiaus. Tarp jų 2 lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kiti vidurines mokyklas. Visi vaikai mokykloje ar už jos ribų lanko neformalųjį ugdymą.

Socialinių igūdžių mokomės per patyrimą – tai procesas, kuriame ugdymas vyksta per asmeninę patirtį. Norėdami daug patirti, išmokti, pažinti stengiamės daug keliauti tiek Vilniuje, tiek Lietuvoje. Patyrimo pedagogikos priemonės išsiskiria išgyvenimais, kurių pagrindu sukuriama patirtis, nebūtinai įveikiant didelius pavojus. 

Lemiamas sėkmingos patyrimo pedagogikos veiksnys yra ne elgesio pokytis ir patirtas išgyvenimas, bet noras savo veiksmus įvertinti, apmąstyti, keisti.
-A. Reiners, 1995