Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

Lapkričio 8 d. VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinis centras” direktorė Jurgita Pukienė ir VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinis centras” jaunimo namų socialinė darbuotoja Saulė Butkevičiūtė, dalyvavo susitikime su VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriumi Mindaugu Černiu ir Projektų skyriaus vadove Edita Sinkeviče.

Susitikimo metu buvo svarstytas dalyvavimas bendrame Europos socialinio fondo agentūros ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame projekte „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ ir kitos glaudaus bendradarbiavimo galimybės.

Priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ prisidės prie uždavinio – stiprinti socialinę aprėptį – įgyvendinimo, padedant socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. Daugiau apie projektą skaitykite čia