Dokumentai

VŠĮ “VAIKŲ IR PAAUGLIŲ SOCIALINIS CENTRAS” ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Vaikų ir paauglių socialinio centro nuostatai

Vaikų globos skyrių nuostatai

Vaikų ir paauglių socialinio centro licencija socialinei globai teikti

Fizinio ir psichologinio smurto darbo vietoje prevencija