Budintys globotojai

26804876_2011821685502508_6158717377758595738_n-2

BUDINTIS GLOBOTOJAS

tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą.

VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras dirba su budinčiais globotojais visame Vilniaus regione. Šiuo metu centre iš viso dirba 10 budinčių globotojų šeimų.

Budintis globotojas:

    • prižiūri vaiką pagal globos centro ir paslaugų teikimo sutartį
    • veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą
    • nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus
    • globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą ar jam bus nustatyta nuolatinė globa, ar jis bus įvaikintas
    • vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

KOKIAS PASLAUGAS GAUNA BUDINTIS GLOBOTOJAS MŪSŲ CENTRE:

Globos koordinatoriaus pagalba

Individualios psichologo konsultacijos budinčiam globotojui

Savipagalbos grupės

Individualios psichologo konsultacijos globojamam vaikui

Mokymai

Savitarpio paramos grupė

Profesinės kompetencijos tobulinimas ir supervizijos

Tarpininkavimas institucijose

Laikino atokvėpio paslaugos budinčiam globotojui

Vaiko palydėjimas į biologinę, nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą

KOKĮ ATLYGĮ IR IŠMOKAS GAUNA BUDINTIS GLOBOTOJAS:

Atlygis budinčiam globotojui nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus – 1260 Eur/mėn.

Papildomas atlygis budinčiam globotojui už faktiškai prižiūrimą vaiką nuo 1 m. iki 12 m. – 840 Eur/mėn., už prižiūrimą kūdikį, paauglį ar neįgalų vaiką - 1260 Eur/mėn. Taip pat papildoma išmoka skiriama už prižiūrimą vaiką nuo 1 m. iki 3 m. - 420 Eur/mėn.

Pinigai vieno vaiko poreikiams: vaiko globos (rūpybos) išmoka nuo 254,80 Eur/mėn. iki 318,50 Eur/mėn. priklausomai nuo vaiko amžiaus + 85,75 Eur/mėn. išmoka vaikui.

Vilniaus miesto savivaldybė skiria pagalbos pinigus budintiems globotojams prižiūrintiems Vilniaus miesto vaikus: 1 vaikas - 147 Eur, 2 vaikai – 245 Eur, 3 vaikai – 392 Eur + už kiekvieną vaiką iki 3 metų - 49 Eur. Taip pat vienu metu prižiūrinčiam 3 ir, išimtinais atvejais, daugiau vaikų, papildomai skiriama po 46 Eur/mėn. už kiekvieną vaiką.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA

Adresas: Ulonų g. 5, verslo centras “Danola”, 4 aukštas, Vilnius

Tel.: 869405030

El.paštas: globoscentras@vpscentras.lt