Kas mes esame

Kas mes esame

VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinis centras” (toliau – vaikų globos namai, centras) buvo įsteigtas 2006m. rugpjūčio 30 d. Savo veiklą pradėjo vykdyti Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., teikdamas stacionarią socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinis centras” – tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kuri rūpinasi socialiai pažeistais vaikais ir jų šeimomis. Centro tikslas – teikti kompleksines bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, siekiant kokybiškai prižiūrėti, globoti ir visapusiškai ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas socialinės rizikos vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms spręsti susidariusias socialines ir psichologines problemas, siekiant jų optimalaus ir efektyvaus dalyvavimo visuomenėje. Teikti pagalbą įtėviams ir globėjams, vystyti savanorystę.

Kas mums svarbu

Mes orientuoti į veržlumą, nuolatinį tobulėjimą ir novatorišką veiklą. Siekiame teikti kompleksines ir kokybiškas socialines paslaugas, įtraukiant bendruomenę, savanorius bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus. Mums svarbiausia, kad socialiai pažeisti vaikai užaugtų pilnaverčiais visuomenės nariais. Siekiame, kad vaikai augtų tinkamose, artimose namams sąlygose, todėl nuolat tobuliname darbuotojų kompetencijas, didiname darbo metodų įvairovę, diegiame inovatyvias veiklos sistemas, maksimaliai įrengiame buitį, panašią į namų aplinką. Mums svarbu – stiprios šeimos, todėl vedame mokymus šeimoms, stipriname jų tėvystės ir socialinius įgūdžius, psichologinį atsparumą, stipriname ryšį su vaikais ir siekiame integruoti į visuomeninį gyvenimą.

Centro veiklos kryptys

Vaikų trumpalaikė ir nuolatinė globa

Jaunimo namai su jaunuolio palydėjimu savarankiškame gyvenime

Vaikų dienos centras „Svajonė“

GIMK programa

Kompleksinės paslaugos krizinėje situacijoje esančioms šeimoms

Mokymai specialistams

Mokymai tėvams

Vietinės savanorystės plėtra

Tarptautinė savanorystė (EVS)

Teikiamos paslaugos

Vaikų priežiūra, ugdymas, gebėjimų vystymas

Kompleksinė – socialinė, psichologinė, medicininė ir teisinė pagalba vaikams ir jų šeimoms

Globa jaunimo namuose, teikiant komplesines paslaugas

Profesinis orientavimas, integravimas ir reabilitacija

Atstovavimas

Vaikų reakreacija

Įtėvių ir globėjų rengimas

Mokymų organizavimas socialinio darbo specialistams

Pozityvios tėvystės mokymai tėvams

Mokymai besilaukiantiems kūdikių

There are place to write online two chief elements of your paper: the study section and the demonstration.