Globėjai (įtėviai)

21686044_143749699578214_5873601359792307089_n

Įvaikinimas – tai galimybė suteikti naują šeimą vaikui, jei jis negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariai. Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą, o pats įvaikinimo procesas yra konfidencialus.

Vaiko globa  – tai galimybė suteikti vaikui, kuriuo negali rūpintis jo biologiniai tėvai, saugią, sveiką ir mylinčią aplinką savo šeimoje, užtikrinant tinkamą vaiko priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą, jo interesų ir teisių (pvz., turtinių) gynimą ir atstovavimą.

Kitaip tariant, globa – tai įvairiapusis rūpinimasis vaiku, kuriuo negali rūpintis jo tėvai – laikinai arba ilgesnį laiką.

Vaiko nuo 14 metų globa vadinama rūpyba.

Lietuvoje yra šios vaikų globos rūšys: laikinoji  ir nuolatinė globa.

Laikinosios globos (rūpybos) tikslas - vaiko grąžinimas į šeimą.

Nuolatinė globa (rūpyba) paprastai tęsiasi iki pat vaiko pilnametystės.

Kaip tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu:

Pateikiate prašymą ir būtinus dokumentus savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui

Išklausote įvadinius mokymus, kuriuos veda globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo atestuotas asmuo. Mokymai yra nemokami ir trunka ne ilgiau kaip 7 savaites

Gavus teigiamą išvadą dėl pasirengimo įvaikinti esate įrašomi į norinčių įvaikinti vaiką sąrašą. Atsižvelgiant į vaiko interesus ir šeimos lūkesčius, parenkamas ir šeimai įvaikinti siūlomas konkretus vaikas. Šeima susitinka su vaiku ir apsisprendžia priimti šį pasiūlymą įvaikinti ar ne

Kreipiatės į teismą dėl įvaikinimo. Sprendimas teisme dėl įvaikinimo priimamas maždaug per 2 mėnesius.

Įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių nuo aštuoniolikos iki penkiasdešimties metų, geros sveikatos, neteisti, tinkamai pasirengę įvaikinti asmenys. Teisę įvaikinti turi sutuoktiniai, tačiau išimtiniais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam (vienišam) asmeniui ar vienam iš sutuoktinių

https://teisesvartai.lt/naudinga-informacija/ivaikinimas/