Misija, vizija

Misija

Padėti socialinės rizikos vaikams, be tėvų globos likusiems vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms tapti pilnaverčiais visuomenės nariais ir visapusiškai dalyvauti visuomenėje.

Vizija

Tapti organizacija, teikiančia įvairiapusiškas, kompleksines ir kokybiškas socialines paslaugas, įtraukiant bendruomenę, savanorius bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus.

Tikslas

Teikti kompleksines bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, siekiant kokybiškai prižiūrėti ir visapusiškai ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas socialinės rizikos vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms spręsti susidariusias socialines ir psichologines problemas, siekiant jų optimalaus ir efektyvaus dalyvavimo visuomenėje.

Uždaviniai

Saugoti vaiko teises ir teisėtus interesus

Sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas

Pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu, fiziniu, socialiniu, šeimyniniu, darbiniu ir sveikos gyvensenos ugdymu

Ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui

Rūpintis socialinės rizikos vaikų užimtumu, ugdymu ir jų šeimos funkcionalumo atstatymu

Organizuoti vaikų ir jaunimo prasmingą laisvalaikį bei teikti rekreacines paslaugas vaikams

Teikti globojamų vaikų tėvams, socialinės rizikos vaikų tėvams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms informavimo, konsultavimo, atstovavimo, maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne socialines paslaugas bei psichologinio konsultavimo paslaugas

Grąžinti krizinėje situacijoje atsidūrusios šeimos gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ir tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujančią, pagalbą

Teikti įtėvių ir globėjų (rūpintojų) paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas

Plėtoti vietinius ir tarptautinius savanorystės bei partnerystės tinklus

Organizuoti mokymų paslaugas specialistams, tėvams ir vaikams