Globos centras

Globos centras

Centras vykdo globos centro funkcijas Vilniaus mieste ir teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą ketinančioms tapti ir esamoms globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja mokymus pagal GIMK programą.

Globos centro paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis telefonu 8 69405030 arba el. p.: globoscentras@vpscentras.lt.

Globos centro adresas Ulonų g. 5 Vilnius, verslo centras “Danola”, 4 aukštas.

Darbo laikas: I-V 8.00 –17.00.

Globos centro teikiamos paslaugos:

 • GIMK programos mokymai
 • informavimas
 • vaikų ir suaugusiųjų psichologinis konsultavimas
 • socialinio darbuotojo konsultacijos
 • savitarpio paramos grupės
 • socialinių įgūdžių lavinimo grupė vaikams
 • tarpininkavimas organizuojant globojamų (rūpinamų) vaikų susitikimus su artimaisiais
 • sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai
 • mokymai, seminarai, paskaitos
 • laikino atokvėpio paslauga
 • metodinė pagalba
GIMK MOKYMAI

GLOBĖJAI (ĮTĖVIAI)

BUDINTYS GLOBOTOJAI

PASLAUGOS ŠEIMAI

VEIKLOS ATASKAITA

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Kontaktai:

Globos centro vadovė Vilma Jarmalavičienė
el.p.: vilma.jarmalaviciene@vpscentras.lt, tel.nr.+37060534838

Tarnybos atestuotas asmuo, globos koordinatorė Lina Bučytė
el.p.: lina.bucyte@vpscentras.lt, tel.nr. +37062092288

Tarnybos atestuotas asmuo, globos koordinatorė Larisa Valaitienė
el.p.: larisa.valaitiene@vpscentras.lt, tel.nr. +37069405030

Globos koordinatorė Jurgita Balžekienė
el.p.: jurgita.balzekiene@vpscentras.lt, tel.nr. +37067024643

Globos koordinatorė Rita Andrejeva
el.p.: rita.andrejeva@vpscentras.lt, tel.nr. +37061236396

Globos koordinatorė Dalia Malūkienė

el.p. dalia.malukiene@vpscentras.lt, tel.nr. +37061468258

Psichologė Birutė Kazlauskienė
el.p.: birute.kazlauskiene@vpscentras.lt, tel.nr. +37069405030

Psichologė Irina Mikėnienė

el.p.: irina.mikeniene@vpscentras.lt, tel.nr. +37069405030

Globos centro veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28, patvirtintu Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu.

SADM
VILNIUS_RED_RGB