Pirkimai

Skelbimas dėl gyvenamųjų namų su žemės sklypais bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti pirkimo

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, įstaigos kodas 300594171

Buveinė: Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.

Interneto svetainės adresas: www.vpscentras.lt
Tel.: (8 5)  237 2699

El. p.: <info@vpscentras.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas gyvenamasis namas (su priklausiniais arba be priklausinių) su žemės sklypu, kuris bus ne didesnis nei 20 arų ir sklypo neužstatyta dalis turi būti ne mažesnė, kaip 48 kv .m., bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrai: gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimas Nemenčinės mieste arba ne didesniu kaip 1 km atstumu nuo Nemenčinės miesto;

Pirkimo sąlygos skelbiamos Centro interneto svetainėje www.vpscentras.lt ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt .

Informacija teikiama tel. (8 5)  237 2699.

Pasiūlymų pateikimas:

Kandidatas pasiūlymus dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą ir dalyvauti derybose, pateikia Komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma:

  1. siūlomo parduoti gyvenamojo namo:

1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas);

1.2.kadastro duomenų bylos kopija;

1.3. energetinio naudingumo sertifikato kopija;

1.4. įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl gyvenamojo namo pardavimo;

1.5. bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse nustatyta tvarka;

1.6. sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas);

1.7. Parduodamo namo techninės būklės aprašymas (sąlygų aprašo 5 priedas).

Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus. Paskutinio pasiūlymo lapo antroje pusėje turi būti jį patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei kandidatas – juridinis asmuo ir turi anspaudą).

Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo namo apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti namą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris.

Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki 2022 m. gruodžio 20d. 11.00 val. Jeigu pasiūlymas su parduodamo Gyvenamojo namo dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai nebus nagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.

Pasiūlymų priėmimo vieta: pasiūlymai su dokumentais registruojami Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ Švenčionių skyriuje (Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas) darbo dienomis 8.30 – 16.00 val., penktadieniais 8.30 – 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.) iki 2022 m. gruodžio 20d. 11.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo namo pirkimui“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris.

Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas, 2022 m. gruodžio 20d. 11.00 val.

Skelbimas dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti pirkimo

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, įstaigos kodas 300594171

Buveinė: Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.

Interneto svetainės adresas: www.vpscentras.lt
Tel.: (8 5)  237 2699

El. p.: <info@vpscentras.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas vienas gyvenamasis namas (su priklausiniais arba be priklausinių) su žemės sklypu, kuris bus ne didesnis nei 20 arų ir sklypo neužstatyta dalis turi būti ne mažesnė, kaip 48 kv .m., bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrai: gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimas Nemenčinės mieste arba ne didesniu kaip 1 km atstumu nuo Nemenčinės miesto;

Pirkimo sąlygos skelbiamos Centro interneto svetainėje www.vpscentras.lt ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt .

Informacija teikiama tel. (8 5)  237 2699.

Pasiūlymų pateikimas:

Kandidatas pasiūlymus dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą ir dalyvauti derybose, pateikia Komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma:

  1. siūlomo parduoti gyvenamojo namo:
  2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas);
  3. kadastro duomenų bylos kopija;
  4. energetinio naudingumo sertifikato kopija;
  5. įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl gyvenamojo namo pardavimo;
  6. bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse nustatyta tvarka;
  7. sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas);
  8. Parduodamo namo techninės būklės aprašymas (sąlygų aprašo 5 priedas).

Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus. Paskutinio pasiūlymo lapo antroje pusėje turi būti jį patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei kandidatas – juridinis asmuo ir turi anspaudą).

Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo namo apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti namą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris.

Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki 2022 m. sausio 25 d. 11.00 val. Jeigu pasiūlymas su parduodamo Gyvenamojo namo dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai nebus nagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.

Pasiūlymų priėmimo vieta: pasiūlymai su dokumentais registruojami Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ Švenčionių skyriuje (Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas) darbo dienomis 8.30 – 16.00 val., penktadieniais 8.30 – 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.) iki 2022 m. sausio 25 d. 11.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo namo pirkimui“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris.

Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas, 2022 m. sausio 25 d. 11.00 val.

Skelbimas dėl gyvenamųjų namų su žemės sklypais bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti pirkimo

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, įstaigos kodas 300594171

Buveinė: Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.

Interneto svetainės adresas: www.vpscentras.lt
Tel.: (8 5)  237 2699

El. p.: <info@vpscentras.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: Perkami du gyvenamieji namai (su priklausiniais arba be priklausinių) su žemės sklypais, kurie bus ne didesni nei 20 arų ir sklypo neužstatyta dalis turi būti ne mažesnė, kaip 48 kv .m., bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrai: gyvenamųjų namų su žemės sklypais pirkimas Nemenčinės mieste arba ne didesniu kaip 1 km atstumu nuo Nemenčinės miesto;

Pirkimo sąlygos skelbiamos Centro interneto svetainėje www.vpscentras.lt ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt .

Informacija teikiama tel. (8 5)  237 2699.

Pasiūlymų pateikimas:

Kandidatas pasiūlymus dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą ir dalyvauti derybose, pateikia Komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma:

  1. siūlomo parduoti gyvenamojo namo:1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas);
   1.2. kadastro duomenų bylos kopija;
   1.3. energetinio naudingumo sertifikato kopija;
   1.4. įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl gyvenamojo namo pardavimo;
   1.5. bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse nustatyta tvarka;
   1.6. sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas);
   1.7. Parduodamo namo techninės būklės aprašymas (sąlygų aprašo 5 priedas).

Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus. Paskutinio pasiūlymo lapo antroje pusėje turi būti jį patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei kandidatas – juridinis asmuo ir turi anspaudą).
Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo namo apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti namą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris.

Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki 2021 m. gegužės 11 d. 11.00 val. Jeigu pasiūlymas su parduodamo Gyvenamojo namo dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai nebus nagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.

Pasiūlymų priėmimo vieta: pasiūlymai su dokumentais registruojami Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ Švenčionių skyriuje (Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas) darbo dienomis 8.30 – 16.00 val., penktadieniais 8.30 – 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.) iki 2021 m. kovo 23 d. 11.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo namo pirkimui“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris.

Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas, 2021 m. gegužės 11 d. 11.00 val.

Skelbimas dėl gyvenamųjų namų su žemės sklypais bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti pirkimo

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, įstaigos kodas 300594171

Buveinė: Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.

Interneto svetainės adresas: www.vpscentras.lt
Tel.: (8 5)  237 2699

El. p.: <info@vpscentras.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: Perkami du gyvenamieji namai (su priklausiniais arba be priklausinių) su žemės sklypais, kurie bus ne didesni nei 20 arų ir sklypo neužstatyta dalis turi būti ne mažesnė, kaip 48 kv .m., bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrai: gyvenamųjų namų su žemės sklypais pirkimas Nemenčinės mieste arba ne didesniu kaip 1 km atstumu nuo Nemenčinės miesto;

Pirkimo sąlygos skelbiamos Centro interneto svetainėje www.vpscentras.lt ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt .

Informacija teikiama tel. (8 5)  237 2699.

Pasiūlymų pateikimas:

Kandidatas pasiūlymus dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą ir dalyvauti derybose, pateikia Komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma:

  1. siūlomo parduoti gyvenamojo namo:
  2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas);
  3. kadastro duomenų bylos kopija;
  4. energetinio naudingumo sertifikato kopija;
  5. įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl gyvenamojo namo pardavimo;
  6. bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse nustatyta tvarka;
  7. sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas);
  8. Parduodamo namo techninės būklės aprašymas (sąlygų aprašo 5 priedas).

Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus. Paskutinio pasiūlymo lapo antroje pusėje turi būti jį patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei kandidatas – juridinis asmuo ir turi anspaudą).

Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo namo apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti namą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris.

Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki 2021 m. kovo 23 d. 11.00 val. Jeigu pasiūlymas su parduodamo Gyvenamojo namo dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai nebus nagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.

Pasiūlymų priėmimo vieta: pasiūlymai su dokumentais registruojami Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ Švenčionių skyriuje (Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas) darbo dienomis 8.30 – 16.00 val., penktadieniais 8.30 – 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.) iki 2021 m. kovo 23 d. 11.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo namo pirkimui“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris.

Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas, 2021 m. kovo 23 d. 11.00 val.

Skelbimas dėl gyvenamųjų namų su žemės sklypais bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti pirkimo

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, įstaigos kodas 300594171

Buveinė: Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.

Interneto svetainės adresas: www.vpscentras.lt
Tel.: (8 5)  237 2699

El. p.: <info@vpscentras.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkami du gyvenamieji namai (su priklausiniais arba be priklausinių) su žemės sklypais, kurie bus ne didesni nei 20 arų ir sklypo neužstatyta dalis turi būti ne mažesnė, kaip 48 kv .m., bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrai: gyvenamųjų namų su žemės sklypais pirkimas Nemenčinės mieste arba ne didesniu kaip 1 km atstumu nuo Nemenčinės miesto;

Pirkimo sąlygos skelbiamos Centro interneto svetainėje www.vpscentras.lt ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt .

Informacija teikiama tel. (8 5)  237 2699.

Pasiūlymų pateikimas:

Kandidatas pasiūlymus dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą ir dalyvauti derybose, pateikia Komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma:

  1. siūlomo parduoti gyvenamojo namo:
  2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas);
  3. kadastro duomenų bylos kopija;
  4. energetinio naudingumo sertifikato kopija;
  5. įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl gyvenamojo namo pardavimo;
  6. bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse nustatyta tvarka;
  7. sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas);
  8. Parduodamo namo techninės būklės aprašymas (sąlygų aprašo 5 priedas).

Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus. Paskutinio pasiūlymo lapo antroje pusėje turi būti jį patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei kandidatas – juridinis asmuo ir turi anspaudą).

Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo namo apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti namą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris.

Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki 2021 m. sausio 12 d. 11.00 val. Jeigu pasiūlymas su parduodamo Gyvenamojo namo dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai nebus nagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.

Pasiūlymų priėmimo vieta: pasiūlymai su dokumentais registruojami Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ Švenčionių skyriuje (Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas) darbo dienomis 8.30 – 16.00 val., penktadieniais 8.30 – 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.) iki 2021 m. sausio 12 d. 11.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo namo pirkimui“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris.

Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas, 2021 m. sausio 12 d. 11.00 val.

Skelbimas dėl krepšinio aikštelės pirkimo konkurso

Skelbimas dėl gyvenamųjų namų su žemės sklypais bendruomeninių vaikų globos namų veiklai
vykdyti pirkimo

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, įstaigos kodas 300594171
Buveinė: Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.
Interneto svetainės adresas: www.vpscentras.lt
Tel.: (8 5)  237 2699
El. p.: info@vpscentras.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pirkimo objekto apibūdinimas: perkami du gyvenamieji namai (su priklausiniais arba be priklausinių) su žemės sklypais, kurie bus ne didesni nei 20 arų ir sklypo neužstatyta dalis turi būti ne mažesnė, kaip 48 kv .m., bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrai: gyvenamųjų namų su žemės sklypais pirkimas Nemenčinės sen. Mstl;
Pirkimo sąlygos skelbiamos Centro interneto svetainėje www.vpscentras.lt ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt .
Informacija teikiama tel. (8 5)  237 2699.
Pasiūlymų pateikimas: Kandidatas pasiūlymus dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą ir dalyvauti derybose, pateikia Komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma:

1. siūlomo parduoti gyvenamojo namo:

1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas);
1.2. kadastro duomenų bylos kopija;
1.3. energetinio naudingumo sertifikato kopija;
1.4. įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl
gyvenamojo namo pardavimo;
1.5. bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse nustatyta tvarka;
1.6. sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas);
1.7. Parduodamo namo techninės būklės aprašymas (sąlygų aprašo 5 priedas).
Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus. Paskutinio pasiūlymo lapo antroje pusėje turi būti jį patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei kandidatas – juridinis asmuo ir turi anspaudą).

Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo namo apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti namą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris.
Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.
Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki 2020 m. lapkričio 24 d. 11.00 val. Jeigu pasiūlymas su parduodamo Gyvenamojo namo dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai nebus nagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.
Pasiūlymų priėmimo vieta: pasiūlymai su dokumentais registruojami Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ Švenčionių skyriuje (Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas) darbo dienomis 8.30 – 16.00 val., penktadieniais 8.30 – 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.) iki 2020 m. lapkričio 24 d. 11.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke
su užrašu: „Gyvenamojo namo pirkimui“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris.
Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas, 2020 m. lapkričio 24 d. 11.00 val.

 

Skelbimas dėl gyvenamųjų namų su žemės sklypais bendruomeninių vaikų globos namų veiklai
vykdyti pirkimo

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, įstaigos kodas 300594171
Buveinė: Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.
Interneto svetainės adresas: www.vpscentras.lt
Tel.: (8 5)  237 2699
El. p.: info@vpscentras.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pirkimo objekto apibūdinimas: perkami du gyvenamieji namai (su priklausiniais arba be priklausinių) su žemės sklypais, kurie bus ne didesni nei 20 arų ir sklypo neužstatyta dalis turi būti ne mažesnė, kaip 48 kv .m., bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrai: gyvenamųjų namų su žemės sklypais pirkimas Nemenčinės sen. Mstl;
Pirkimo sąlygos skelbiamos Centro interneto svetainėje www.vpscentras.lt ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt .
Informacija teikiama tel. (8 5)  237 2699.
Pasiūlymų pateikimas: Kandidatas pasiūlymus dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą ir dalyvauti derybose, pateikia Komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma:

1. siūlomo parduoti gyvenamojo namo:

1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas);
1.2. kadastro duomenų bylos kopija;
1.3. energetinio naudingumo sertifikato kopija;
1.4. įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl
gyvenamojo namo pardavimo;
1.5. bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse nustatyta tvarka;
1.6. sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas);
1.7. Parduodamo namo techninės būklės aprašymas (sąlygų aprašo 5 priedas).
Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus. Paskutinio pasiūlymo lapo antroje pusėje turi būti jį patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei kandidatas – juridinis asmuo ir turi anspaudą).

Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo namo apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti namą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris.
Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.
Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki 2020 m. rugsėjo 8 d. 11.00 val. Jeigu pasiūlymas su parduodamo Gyvenamojo namo dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai nebus nagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.
Pasiūlymų priėmimo vieta: pasiūlymai su dokumentais registruojami Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ Švenčionių skyriuje (Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas) darbo dienomis 8.30 – 16.00 val., penktadieniais 8.30 – 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.) iki 2020 m. rugsėjo 8 d. 11.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke
su užrašu: „Gyvenamojo namo pirkimui“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris.
Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas, 2020 m. rugsėjo 8 d. 11.00 val.

Skelbimas dėl gyvenamųjų namų su žemės sklypais bendruomeninių vaikų globos namų veiklai
vykdyti pirkimo

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, įstaigos kodas 300594171
Buveinė: Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.
Interneto svetainės adresas: www.vpscentras.lt
Tel.: (8 5)  237 2699
El. p.: info@vpscentras.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pirkimo objekto apibūdinimas: perkami du gyvenamieji namai (su priklausiniais arba be priklausinių) su žemės sklypais, kurie bus ne didesni nei 20 arų ir sklypo neužstatyta dalis turi būti ne mažesnė, kaip 48 kv .m., bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrai: gyvenamųjų namų su žemės sklypais pirkimas Nemenčinės sen. Mstl;
Pirkimo sąlygos skelbiamos Centro interneto svetainėje www.vpscentras.lt ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt .
Informacija teikiama tel. (8 5)  237 2699.
Pasiūlymų pateikimas: Kandidatas pasiūlymus dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą ir dalyvauti derybose, pateikia Komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma:

1. siūlomo parduoti gyvenamojo namo:

1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas);
1.2. kadastro duomenų bylos kopija;
1.3. energetinio naudingumo sertifikato kopija;
1.4. įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl
gyvenamojo namo pardavimo;
1.5. bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse nustatyta tvarka;
1.6. sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas);
1.7. Parduodamo namo techninės būklės aprašymas (sąlygų aprašo 5 priedas).
Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus. Paskutinio pasiūlymo lapo antroje pusėje turi būti jį patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei kandidatas – juridinis asmuo ir turi anspaudą).

Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo namo apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti namą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris.
Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.
Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki 2020 m. liepos 28 d. 11.00 val. Jeigu pasiūlymas su parduodamo Gyvenamojo namo dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai nebus nagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.
Pasiūlymų priėmimo vieta: pasiūlymai su dokumentais registruojami Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ Švenčionių skyriuje (Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas) darbo dienomis 8.30 – 16.00 val., penktadieniais 8.30 – 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.) iki 2020 m. liepos 28d. 11.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke
su užrašu: „Gyvenamojo namo pirkimui“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris.
Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, Švenčionių g. 18a, Nemenčinė, Vilniaus rajonas, 2020 m. liepos 28d. 11.00 val.