Paslaugos šeimai

VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras teikia mokamas psichologų ir psichoterapeutų
konsultacijas.

 

Teikiamos konsultacijos:

  • Individualios suaugusiųjų psichologinės konsultacijos
  • Šeimos/poros psichologinės konsultacijos
  • Vaikų ir paauglių psichologinės konsultacijos
  • Individualios psichoterapinės konsultacijos (KET terapija)

 

Teikiamos kitos mokamos paslaugos:

 

  • Pozityvios tėvystės mokymai
  • Mokymai BVGN darbuotojams pagal GIMK programą
  • Mediacija

 

Paslaugos pavadinimas Įkainis, Eur
Individuali psichologinė konsultacija, 1 val.  30,00
Šeimos/poros psichologinė konsultacija, 1 val. 35,00
Individuali psichoterapinė konsultacija (KET terapija, 1val.)  60,00
Mediacija, 1 val.  50,00

 

*Esant ilgalaikei terapijai ir tęstinėms paslaugoms galima nuolaida

Registracija tel.nr. +37069405030, el.p. globoscentras@vpscentras.lt

family+mediation+2

Mediacija

Mediacija – tai ne teismas, tai tarpininkavimo procesas, kurio metu mediatorius (tarpininkas) nukentėjusiajai ir įstatymą pažeidusiai pusėms padeda išnagrinėti konfliktą dėl padarytos nusikalstamos veiklos ir priimti abiems pusėms priimtiną sprendimą.

Nauda nukentėjusiam asmeniui:

Galimybė sužinoti, koks iš tikrųjų yra įstatymą pažeidęs asmuo; tiesioginio kontakto su pažeidėju galimybė saugioje aplinkoje.

Galimybė sulaukti atsakymų į klausimus, į kuriuos gali atsakyti tik įstatymą pažeidęs asmuo; galimybė paprašyti atsiprašymo ir jo sulaukti.

Galimybė būti pagrindiniou konflikto sprendimo dalyviu, nebūti nustumtam, paliktam nušalyje;Daug didesnė tikimybė, kad žala bus atliginta.

Galimybė pajusti, kad buvo įgyvendintas teisingumas it kt.

Nauda įstatymą pažeidusiam asmeniui:

Galimybė atliginti padarytą žalą, bei įsisamoninti savo kaltę, o nebūti tiesiog pažeidėju.

Galimybė atsiprasyti arba pasiaiškintis.

Galimybė dalyvauti sprendžiant klausimą, kaip bus atliginta padarytą žala, pateikti savo pasiulymą ir kt.

Galimybė būti matomam kaip asmeniui, o ne kaip pažeidejui.

Galimybė nukentėjusįjį pamatyti, įvertinti kaip asmenį, o ne kaip objektą, pasikėsinimo taikinį.

Mediacijos esmė:

Nusiklatimas, visu pirma, matomas kaip konfliktas tarp individų, dėl kurio padaroma žala nukentėjusiam, bendruomenėms ir patiems nusiklastama veiklą padariusiems asmenims. Greitai ir tiksliai pasiekiamas baudžiamojo teisingumo proceso tikslas – taikos atsatymas bendruomenėje, sutaikant šalis ir atstatant/atliginant konflikto metu padarytą žalą. Šis procesas palengvina aktyvų nukentėjusiojo, įstatyma pažeidusio asmens ir bendruomenės komunikavimą, siekiant surasti konflikto išsprendimo būda.

Mediacijos principai:

Savanoriškumo principas. Mediacija galima tik sutikus dalyvauti abiems konflikto šalims. Abi šalis gali pasitraukti iš mediacijos proceso bet kuriame etape.

 

Konfidecialumo principas. Tiek konflikto šalys, tiek mediatorius įsipareiguoja neplatinti, nepasakoti ir kitais būdais neviešinti (nenaudoti) mediacijos procese sužinotos, pateiktos ar surinktos informacijos.

 

Neutralumo ir nešalinškumo principas. Mediacijos procese abi šalys įvardijamos kaip lygios, t.y. turinčios vienodos teisės ir pareigas. Mediatorius privalo veikti nešališkai t.y. negali palaikity nei vienos šalies.

 

Sąžiningumo ir pragmatiškumo principas. Mediacijos procese nesiekiama vienos šalies pergalės bet kokia kaina. Stengiamasi užtikrinti konfliktų sprendimo modelį, „kai abi šalys laimi“.

Dėl mediacijos paslaugų kreiptis:

VŠĮ “Vaikų ir paauglių socialinio centro” mediatorė

Jurgita Pukienė

tel. 852372548

el.paštas info@vpscentras.lt