Sporto rėmimo fondo finansuojamas projektas “Sportuoju ir augu sveikas”

Mokslinės studijos teigia, kad pradedant mokykliniu amžiumi fizinės veiklos lygis mažėja apie 7 proc. per metus ir didžiausias smukimas, iki vaikas suauga, įvyksta būtent paauglystėje − apie 60–70 proc. (Dumith et al., 2011 ir kt.). Pastebime, jog daugelio vaikų ir paauglių laisvalaikis tapo itin fiziškai pasyvus: išmanieji telefonai, televizija, kompiuteriai žaidimai ir internetas, socialiniai tinklai. Visa tai skatina vaikus daugiau laiko praleisti kambariuose, mažiau judėti, prarandama motyvacija užsiimti fizine veikla. Būtent dėl to, mokyklinio amžiaus vaikai, kurie pradeda labiau domėtis kompiuteriniais žaidimais, nei sportu, jaunuoliai, kurių didelė dalis socialinio gyvenimo persikelia į internetą, yra labiausiai pažeidžiami ir tai sąlygoja neigiamus įpročius ateityje.

“Vaikų ir paauglių socialinis centras” Sporto rėmimo fondo finansuojamu projektu siekia įrengti krepšinio aikštelę, taip didinant vaikų ir paauglių aktyvumą, pasitelkiant jiem patinkančią, komandiškumą ir bendravimą skatinančią veiklą.

Galimybė turėti saugią ir žaidimui pritaikytą krepšinio aikštelę, netik padės didinti vaikų ir paauglių  fizinį aktyvumą, tačiau ir laisvalaikis bus leidžiamas daugiau užsiimant sportu, sustiprės vaikų krepšinio įgudžiai, atsiras platesnis pasirinkimas popamokinės veiklos. Tai taip pat padidins galimybes bendruomenei susijungti, į veiklas įsitraukti ir kitomis institucijomis (mokyklomis, socialinių paslaugų centrais, kt.), organizuojant krepšinio turnyrus, sporto renginius.